Om Maria och den Andre

Bakgrund
Länge har jag bearbetat Mariasymboliken. Först var det den irriterande väna, ja rent
av blonda, Maria som fångade mitt intresse. Denna irritation övergick till ett intresse
när jag upplevde hur Maria fick en allt mer framträdande roll i våra nutida
Skandinaviska kyrkor. Gamla Mariaaltare dammades av och nya Mariabilder kom till.
Varför var det så, om inte Mariasymboliken talade starkt till även den moderna
människan? När jag så mötte ett mycket stort antal kvinnor från vitt skilda delar av
världen under konstprojektet Signs, berättade de ofta för mig hur viktigt de ansåg att
det var att kvinnors andlighet blev mer synlig. Dessa tre delar, irritationen, intresset
och kvinnors berättande ligger till grund för mina Mariabilder.

Tekniker med tid
I Utställningen som visas i Lunds domkyrka hösten 2011 finns både målningar och
textila bilder. Formaten är också varierande, från smått till mycket stort. Gemensamt
har de dock att alla konstverk är gjorda i tekniker där tidsaspekten är viktig. Långsamt meditativt i vävning och broderi eller snabbt och kaligrafiskt som i vaxmålningarna.
Tiden det tar att skapa ett verk blir till en meditation. Varje konstverk är därför en kontemplation över Maria, hennes symbolik i kristendomen och kvinnans plats i
religionerna. Ett långsamt arbete ger rymd till ett flöde av många tankar, ett snabbt
arbete kräver total koncentration i ögonblicket. På samma sätt inbjuder jag därför
besökaren att använda konstverken som inspiration till egna reflektioner kring kvinnan,
Maria och förhållandet till Gud.

Utställningens fyra rum
Att ta del av utställningen innebär en vandring genom domkyrkans olika rum och du
besöker både kryptans dunkel, mittskeppets storhet och det övre planet med sina två
kapell. Besök dem i den ordning du vill. Sitt gärna ner en stund och låt bilderna ge
inspiration till dina egna tankar. Här kan tid och rum mötas för reflektion.Hämta hem ett gratisexemplar
av katalogen här